Asya Ve Avrupa Hun Devleti

Pzr, 11 Hzn 2011

 İLK TÜRK DEVLETLERİ

 

I – Büyük Hun Devleti ( Asya Hun Devleti )

II – Kavimler Göçü, Asya ve Avrupa’nın Yeni Çehresi

a-.Avrupa Hun Devleti

b- Kavimler Göçü

c- Asya ve Avrupa’nın Yeni Çehresi

III – Göktürk Devleti

a-I.GÖKTÜRK DEVLETİ

b-II. GÖKTÜRK DEVLETİ( KUTLUK D.)

IV – Uygur Devleti

I – Büyük Hun Devleti ( Asya Hun Devleti )

(MÖ. 220-MS.216)

Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ’DİR.

Bilinen ilk hükümdarı TUMAN(Teoman)'dır.

(M.Ö. 220).

Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir. (M.Ö. 209–174)

Büyük Hun Devleti en güçlü dönemini METE HAN zamanında yaşamıştır. METE HAN ilk düzenli Türk ordusunu temelini atmış ve onluk sistemi geliştirmiştir. Onluk sistem ile ordu 10–100–1000–10000... gibi onluk esasa göre ayrılmış ve her birimin başına bir komutan getirilmiştir.

Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ’Nİ yaptılar.

Bu dönemde Türklerin en büyük düşmanı Çinlilerdi. Çinliler özellikle İPEK YOLUNU ele geçirmek istiyorlardı. Ancak yapılan savaşlarda Türkleri bir türlü yenemiyorlardı. Bunun üzerine İÇERİDEN YIKMA politikası takip ettiler.

TÜRKLERE KARŞI ÇİN SİYASETİ(POLİTİKASI) NASILDI?

Çin bozkır göçebe hayatı yaşayan ve savaşçılıkları gelişmiş olan Türk Ordusu karşısında çaresiz kalıyordu. Hatta Türk Akınlarını durdurmak için ÇİN SEDDİ’Nİ yaptırmıştı. Buna rağmen Türkleri

durduramamıştı. Bu durum karşısında çaresiz kalan Çin şu siyaseti takip etti:

—Çin prenslerini Hun Hakanlarıyla evlendirerek, prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkâr gönderdiler. Bu hizmetkârlar casusluk faaliyetinde bulunarak, Türkler hakkında bilgi topladılar.

—Türk Beylerine hediyeler göndererek, onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çin'e bağımlı yaşamaya alıştırdılar.

—Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek, Türkleri itaat altına almaya çalıştılar.

—Türk Beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak, Türk devletinin parçalanmasını sağladılar.

—Bu konuda en iyi örneklerden biri, Asya Hun Devleti'nin Batı ve Doğu Hun Devleti diye ikiye ayrılması olayıdır(M.Ö.58):

Bu dönemde Hun Devletinin başına geçen Hohanyeh, Çin'in ekonomik yardımları kesmesi üzerine, kurultayı

toplayarak, Çin'e bağlanmayı teklif etti. Ancak kardeşi ÇİÇİ "Bağımsızlığımız her şeyden önce gelir."diyerek Hohanyeh'e karşı çıktı.

—Büyük Hun Devleti VERASET SİSTEMİ ve ÇİN SİYASETİ nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı.

—Çin ile birleşen Hohanyeh, kardeşi Batı Hun Hakanı Çiçi üzerine giderek, Batı Hun Devletini ortadan kaldırdı. Batı Hun Halkı ARAL GÖLÜ çevresine göç etmek zorunda kaldı.

—Doğu Hunları(M.S.48) yılında ikiye ayrıldı.

Kuzey Hunları(M.S.48- 150)

Güney Hunları(M.S.48 -216 )

—Daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldılar.

II– Kavimler Göçü, Asya ve Avrupa’nın Yeni Çehresi:

KAVİMLER GÖÇÜ(375):

Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunları'nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi. Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya başladı. Başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler.

MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini aşarak

Çin egemenliğinde yaşamak istemeyen Kuzey Hunları ile beraber BALAMİR önderliğinde Batı'ya (Avrupa) doğru göç etmeye başladılar.

Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerine çıkan milletleri (Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen) ileri doğru itmişler ve bunun sonucunda milletler sıra ile birbirilerini batıya doğru iterek Avrupa da büyük bir yer değişim hareketine yol

açmışlardır. Tarihte Batı Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya KAVİMLER GÖÇÜ adı verilir.(375)

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI:

–Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı.

–Avrupa'nın ETNİK yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)

–Türkler Avrupa'da BATI HUN DEVLETİ’Nİ (AVRUPA HUN) kurdular.

–Avrupa uzun yıllar karışıklık içinde olmuştur.

–İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.

–Avrupa'da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı.

–İlk çağ kapandı, Ortaçağ başladı.

AVRUPA HUN DEVLETİ:(IV. Y.Y.SONLARI469)

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları

Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine

gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ

kurmuşlardır.

Balamirden sonra Batı Hunlarının başına geçen Uldız, Roma İmparatorluğuna karşı akılcı bir siyaset izlemiştir.

ULDIZ'IN ROMA SİYASETİ:

Hunların düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi geçinmiş, Doğu Roma'yı(Bizans) ise baskı altına almaya çalışmıştır.

Avrupa Hun devletini Uldız'dan sonra Karaton ve Rua (Rua kardeşleri Muncuk Oktar ve Aybars ile birlikte) yönetti.

Kısa sürede büyüyen bu devletin en ünlü hükümdarları

ATTİLA dır.

Attila döneminde Avrupa Hun devleti en güçlü dönemini yaşamıştır. Attila döneminde hem batı hem de doğu Roma ya seferler yapılmış ve bütün Avrupa da söz sahibi olunmuştur.

ATTİLA DÖNEMİ (434 – 453 )

445 yılına kadar kardeşi Bleda ile beraber yönetmiştir.

Attila başlangıçta ULDIZ’IN siyasetini takip etmiş ve Bizans'ı baskı altına almak üzere Balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans'ı MARGUS ve ANATOLYUS antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır. Bizans'ı dize getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmiştir.

ATTİLLA'NIN BATI ROMA SEFERLERİ:

1)- Galya( Fransa ) Seferi: Batı Roma Ordusuyla KATALON savaşını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.(451)

2)- İtalya ( Roma ) Seferi: Bir yıl sonra 452'de Attila ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Attila'nın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar Papa I. Leo Attila'ya elçi olarak gönderdiler. Papayla görüşen Attila Roma'ya girmekten vazgeçerek geri döndü.

Attila'nın ölümünden sonra sırasıyla çocukları: İLEK, DENGİZİK ve İRNEK sırasıyla Avrupa Hun devletini yönetmişlerdir. Bağlı kavimlerin ve Bizans'ın saldırılarıyla yıkıldı.( 469)

Hunların bir kısmı Asya'ya geri döndü, bu durum Türklerin Avrupa’ya gelip Macar ve Bulgar devletlerini kurmalarına imkân sağlamıştır.

http://tarihsitesi.net/
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz