Dört Halife ( Hz. Osman ve Hz. Ali) Devri

Sal, 13 Hzn 2011

.HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656)

a. İslam orduları Ceyhun nehrini aşarak  Türklerle  karşı karşıya geldiler.( Orta Asya da Türgeş  Türkleri, Kafkasya’da  Hazar Türkleri ile)

b.Kuzey Afrika’nın fethine devam edildi .Tunus ele geçirildi.

c. İslam Devleti’nin ilk donanması Hz. Osman döneminde kuruldu.( Şam Valisi Muaviye tarafından)

d. Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilen Kuran- ı Kerim  İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ve Müslümanların  sayısının artması ile zorunlu olarak çoğaltıldı.

 

Hz  Osman Emevi kabilesine mensup birisiydi.  Bu yüzden devletin önemli görevlerine hep Emevi kabilesinden olanlar getirildi.Bu durum diğer kabileler arasında huzursuzluğa yol açtı ve Hz. Osman bir suikast ile öldürüldü.

4.HZ. ALİ DÖNEMİ (656-661 )

Dört halife döneminin son halifesi  olan Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında ikilikler çıkmaya başladı. Başta Şam valisi Muaviye, Hz. Ayşe ,Talha ve Zübeyr olmak üzere  bir çok kişi Hz. Ali ‘nin halifeliğini kabul etmediler. İslam dünyası Hz. Ali taraftarları ve diğerleri olmak üzeere ikiye ayrıldı. Bu durum kaçınılmaz olarak savaşlara yol açtı. Müslümanlar arasında yapılna ilk savaş “Cemel Vak”ası (Deve olayı) denilen savaştır. Bu savaşta Hz. Ali taraftarları üstün geldi ve savaşı kazandılar. H:z Ayşe esir alındı ve Medine’ye gönderildi.  Bu savaştan sonra Şam  Valisi olan Muaviye  ile Hz. Ali birbirlerine rakip oldular. İki taraf arasında  “ Sıffın Savaşı” yapıldı Bu savaşında kesin bir galibi olmayınca taraflar  Hakeme başvurmak için karar aldılar. Sorun bir kez de tarafların hakemleri arasında görüşüldü.Tarafların hakemleri;sorunun ancak her iki tarafından  halifelikten vazgeçmesi ile  çözüleceği konusunda  anlaştılar. Ancak Muaviye’nin hakemi bir hile yaparak Muaviye’yi tekrar halife ilan edince taraflar arasındaki  sorun daha da büyüdü.

İslam dünyasının bu duruma düşmesi bazı Müslümanların her iki tarafada düşman olmasına sebeb oldu. “Hariciler “ adında yeni bir grup daha çıktı.Har,c,lere göre Müslümanların bu duruma gelmesinde Hem Hz.Ali hem de Muaviye sorumlu idi. Her ikisi birden öldürülürse sorun çözülürdü.Hariciler bu düşüncelerini gerçekleştirmek için harekete geçtiler. Hz. Ali bir suikastla öldürüldü. Muaviye yaralanıp kurtuldu. Hz. Ali’ nin ölümü ile de dört halife dönemi bitmiş oldu.

http://tarihsitesi.net
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz