Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi: Fenikeliler ve İbrani Medeniyeti

Sal, 13 Hzn 2011

FENİKE: M.Ö. 1200–146

Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir medeniyettir.

Samiler ile deniz kavimlerinin karışması sonucu MÖ XII. Yy.da tarih sahnesine çıkmışlardır.

M.Ö. 1200 yıllarında bugünkü SURİYE –LÜBNAN kıyılarında kurulmuş bir medeniyettir

Fenikeliler denizci bir milleti ve deniz ticareti ile uğraşıyorlardı.

Önemli liman şehirleri SAYDA VE SUR şehirleriydi.

Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular

Lübnan dağları ile Asi ırmağı arasında güçlenen Fenikeliler, Akdeniz de (Suriye, Rodos, Malta, Sicilya, Kuzey Afrika) koloniler kurarak ticaret yapmışlardır.

İngiltere’ye kadar uzanmışlardır.

Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar.

En önemli kolonileri M.Ö. 814 yılında kurulan Kartaca’dır.

Ticari hayattaki başarıyı siyasi ve askeri alanda gösterememişlerdir.

M.Ö. 868 yılında Asurluların, 573 yılında Babillerin egemenliğine girmişlerdir. Ancak ticari alanda varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Kuzey Afrika’daki Kartaca, Roma ile savaşlara devam etmiştir (M.Ö. 146 yılında yıkılmıştır.)

Kültür ve Uygarlık:

Fenikelilerin dünya medeniyetine katkıları Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI’NI (alfabe) buldular. Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur.

Bu alfabe İbrani, Arami, Arap ve Yunanlılara geçerek gelişmiştir.

Şehircilikte ileri gittiler. Akdeniz dünyasına kültürlerini tanıttılar.

CAM’I icat etmişler, boya ve gemicilikte ileri bir uygarlık meydana getirdiler.

Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

İBRANİLER-YAHUDİLER-MUSEVİLER-İSRAİLOĞULLARI: M.Ö. 1200—

İsrail (MÖ 722) Yahudi(Yuda) (MÖ 586)

İsrail (MÖ 722) Yahudi(Yuda) (MÖ 586)

MÖ. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar.

M.Ö. 1200 yıllarında Filistin bölgesine gelerek yerleşmiş bir

İlk tarihleri Hz. İbrahim ile başlar (Lut gölünün güneyinde, Kenan ülkesinde yaşıyorlardı. Hiksoslar’dan kaçarak Aşağı Mısıra yerleştiler.)

Hz. MUSA zamanında birlik haline geldiler,

Hz. Musa zamanında II. Ramses ile yapılan mücadele sonucu kölelikten kurtuldular ve Sina yarımadasına yerleştiler.

HZ.MUSA döneminde birlik oluşturmuşlardır.

Hz. Musa’dan sonra Filistin’i ele geçirdiler.

Tarihte tek tanrı inancı ilk defa İbranilerde görülür. Kutsal kitaplarının adı TEVRAT tır.

Hz. Davud (as) zamanında Kudüs ele geçirilerek düzenli ordularını ve devletlerini kurmuşlardır.

En güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır.

Hz. Süleyman’dan sonra İbraniler arasındaki anlaşmazlıklar sonucu devlet ikiye ayrıldı.

Hz. Süleyman’dan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi(Yuda) devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsrail

Kuzeyde İsrail, güneyde ise Yahudiler kuruldu.

Asurlular-İsrail devletine son verdiler.(MÖ 722)

Babiller de Yahudi devletine son verdiler. (MÖ 586) Ve Yahudileri Babil’e sürdüler.

Persler Yahudilerin ülkelerine dönmelerine izin verdiler.

Helenizm döneminde isyan eden Yahudiler siyasi haklarını kaybetmişler.

Romalılar Kudüs’ü tahrip ederek Yahudileri Filistin’den sürmüşlerdir.

II. Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de İsrail devletini kurmuşlardır.

Kültür ve Uygarlık:

Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir.

Kutsal kitapları TEVRAT 'dır.

İbraniler Museviliği Milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer kavimler arasında fazla yayılmamıştır.

Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduklarından dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır.

II. Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de İsrail devletini kurmuşlardır.

En önemli eserleri Kudüs'teki MESCİD-İ AKSA (Süleyman Mabedi)' dir.

http://tarihsitesi.net
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz