Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi: Pers ve İskender İmparatorlukları

Sal, 13 Hzn 2011

IV – M.Ö.6. Yüzyıldan M.S.11.Yüzyıla Kadar Türkiye( Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu )

1) Persler (M.Ö 543–333)

2) İskender İmparatorluğu (M.Ö. 336–323)

3) Roma İmparatorluğu M.Ö.75 M.S.476

4) Bizanslılar (395–1071)

5) Türkler (1071-...)

1)- PERS İMPARATORLUĞU(M.Ö 543–333):

Anadolu M.Ö 543–333 yılları arasında İran'da kurulan PERS İMPARATORLUĞUNUN hâkimiyetinde kaldı. M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu Perslerin egemenliğine girmiştir. İran da kurulan bu devlet yaklaşık içyüz yıl Anadolu ya hâkim olmuşlardır.

Eyalet yönetimi uygulanmış.

İlk posta teşkilatını kurmuşlardır.

Anadolu da hâkim olan Persler BÜYÜK İSKENDER tarafından yıkılmıştır.

2)- İSKENDER İMPARATORLUĞU(M.Ö 336–323):

II. Filip Helen birliğini kurdu.

Makedonya kralı II. Filip'in ölümüyle yerine geçen oğlu BÜYÜK İSKENDER Asya seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur.

Büyük İskender Biga Çayı ve Dörtyol yakınlarında Pers’leri iki defa yendi.

MÖ 332-331’de Suriye ve Filistin’i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.

MÖ 331’de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan’a kadar ilerledi. Pers İmparatorluğuna son verdi.

ASYA SEFERİ: Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'ın bir bölümünü ele geçirdi.

Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü (323).

HELENİSTİK MEDENİYET: Büyük İskender'in Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu

Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler. Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından

HELLENİZM MEDENİYETİ ortaya çıktı.

İskender İmparatorluğu zamanında İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular.

Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:

İskenderiye’de Bilimler Akademisi kuruldu.

Arşimet Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.

Tıpta ileri gidildi. Kalp, kan ve damar arasındaki ilişki tespit edildi.

İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes Dünyanın çevresini doğru hesapladı.

Batlamyus Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.

Helenistik uygarlık İslam uygarlığını etkilemiştir.

BÜYÜK İSKENDER 'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA

İMPARATORLUK TOPRAKLARI 3`E AYRILDI

1) Mısırda PTOLEMELER (M.Ö 321–30)

2)Trakya ve Batı Anadolu`dan Hindistan ` a kadar uzanan topraklarda SELEVKOSLAR(M.Ö 321-64)

3) Makedonya `da ANTİGONİTLER (M.Ö 279–168)

Milli bir devlettir.

Selevkos’un ölümü üzerine Anadolu'da küçük krallıklar kuruldu. Bunların başlıcaları:

a) BİTİNYA KRALLIĞI: Kuzeybatı Anadolu'da Yunan uygarlığının temsilcisi oldu.

b) PONTUS KRALLIĞI: Karadeniz’in güney kıyılarında

Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.

c) KAPADOKYA KRALLIĞI: Orta Anadolu `da

d) BERGAMA KRALLIĞI: Batı Anadolu'da kurulmuştur. Millet ve Efes’te

Yunan uygarlığının temsilcisi oldu.

Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler.

Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu

Koyun ve keçi derisinden PARŞÖMEN kâğıdı icat edilerek ihraç edildi. Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi.

Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur.

Asklepedio Sağlık Merkezi kuruldu 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu.

http://tarihsitesi.net
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz